Bungkalan: Paninindigan at Pag-giit

(Mga Larawan ni Emmanuel Halabaso)

Sa bayan ng Tarlak, kilala ang laban ng manggagawang-bukid at magsasaka sa kanilang lupain sa loob ng Asyenda Luisita. Hilahang-lubid ito sa pagitan ng mga pamilya ng mga Cojuanco-Aquino at manggagawang bukid ng Asyenda Luisita ang paggigiit ng karapatan sa pag-aari ng lupa. May mga pagkabigo man, hindi tumigil ang hanay ng mga manggagawang bukid na magpatuloy sa pamamagitan ng sama-samang bungkalan at okupasyon ng lupang nararapat na naibalik sa mga tunay na may-ari ng lupa.

Ang sistemang bungkalan ay isang kolektibong pagbubungkal ng lupa para maiposisyon ang mga manggagawang bukid sa mga lupang tiwangwang na pinagkait na mapakinabanggan at mapaunlad ng mga tunay na may-ari ng lupa.

01

Sila, mga nanguna sa bungkalan, ay mga walang pangalang bayani sa kasaysayan ng paggigiit ng karapatan sa lupa, hindi para lang sa sarili kundi para sa kapwa taga-asyenda. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

02

Simula’t sapol tulad ng anim na martir ng Asyenda Luisita, hindi nagpahuli ang mga kabataan sa pagigiit sa karapatan sa kanilang lupa. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

03

Kolektibong asersyon ang pangunahing motibo ng sistemang bungkalan kaya hindi lamang umiikot ito sa mga magsasaka’t manggagawang bukid sa mga asyenda gayundin sa mga katutubo na naninirahan sa mga liblib ng bundok sa bansa upang ipaglaban ang kanilang karapatan sa kanilang lupang ninuno. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

04

Mahalaga ang laban sa karapatan sa lupa ng mga magsasaka’t manggagawang bukid dahil ang pagkilalang may-ari sa lupa ay pagkawala sa pagkaalipin sa mga panginoong may lupa. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

05

Ang paglaban sa lupa ay maisasalin sa susunod na henerasyon habang nananatiling pinagkakait ang lupa sa tunay na may-ari ng mga lupa sa Asyenda Luisita. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

06

Tulad ng laging sinasabi ng mga matatandang nakibaka para sa karapatan sa lupa, ang kanilang laban hinaharap ay para sa kanilang anak, sa susunod na henerasyon. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

07

Kayang pakainin ang buong hanay ng mga magsasaka’t manggagawang bukid kung may sapat na lupang maaaring pagtaniman ng gulay, prutas at palay ang mga mamamayang pinagkaitan ng karapatan sa lupa. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

08

Kinakailangang tumindig ang mamamayan para sa karapatan nila sa lupa dahil hindi lamang ito pansariling pakinabangan kundi kasama mismo ang pamayanang kanyang kinabibilangan. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

09

Sa kasaysayan ng paggigiit ng karapatan sa lupa ng magsasaka at manggagawang bukid, tulad noong taong 2004 sa Asyenda Luisita sa Tarlak, kasabwat ang mga kapulisan sa panggigipit sa magsasaka’t manggagawang bukid na umookyupa sa mga tiwangwang na lupa sa iba’t ibang asyenda sa bansa. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

10

Noon pa man, mula sa iba’t ibang organisasyon/samahan ng mga magsasaka at manggagawang bukid kasama ang iba pang sektor ang nakikiisa sa paggigiit ng karapatan sa lupa. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

11

Matagal na ang panggigiit sa karapatan sa lupa sa iba’t ibang panig ng bansa. Deka-dekada na ang lumipas at nananatili pa rin ang determinasyon at tibay ng paninindigan upang tindigan ang laban para sa lupa. (Larawan ni Emmanuel Halabaso)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s